เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตร สุดคุ้มกับเมืองมรดกโลก

               เว้ – ดานัง –ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

บินตรงสู่เมืองเว้  เที่ยวครบ อาหารดี นอน 4 ดาว

พิเศษ !!! ทานอาหารสไตล์เวียดนามเวียดนามอันเลิศรส ที่บานาฮิลล์

วันแรก           กรุงเทพฯ – เว้  – ฮอยอัน – ดานัง

06.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน    ไทยเวียดเจ็ท  Thai Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

 09.15 น.  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยเที่ยวบินที่  V9 932

10.50 น.   เดินทางถึงสนามบิน Phu Bai International Airport (สนามบินเมือง เว้) นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ฮอยอัน

กลางวัน     รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (1) ทันตรัม ริมหาดลังโก อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารทะเลสดๆ

บ่าย             นำท่านชมร้านไข่มุก เลือกชมผลิตภัณฑ์จากท้องทะเล โดยเฉพาะไข่มุกเม็ดงาม พาท่านแวะเลือกซื้อไข่มุก เม็ดสวยสินค้าขึ้นชื่อของเมืองนี้ ที่นำมาเรียงร้อยเป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือสามารถซื้อหากลับไปเป็นของกำนัล  แก่ตนเอง และคนที่ท่านรัก  ด้วยราคาและคุณภาพที่น่าพอใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี  มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก  ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน นำท่านสู่ ฮอยอัน เดินชมย่านการค้าแล้วตรงไปไหว้พระที่ วัดฟุกเกวี๋ยน ที่ชาวจีนฟุกเกวี๋ยนให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล นำชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17  ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ  ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย  (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ  นำท่านแวะชม หมู่บ้านหินอ่อนนอนเนื๊อก  ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีตส่งออกจำหน่ายทั่วโลก

ค่ำ             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พักเมืองดานัง Midtown Hotel  (4Star)  หรือเทียบเท่า

 วันที่สอง     ดานัง  – วัดหลินอึ๋ง – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค  – เว้

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม (3) นำท่านออกเดินทางไปสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้  ภายในวิหารใหญ่ของวัด เป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด  วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิวเมืองดานังได้สวยงามมาก จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์  ที่อยู่ในดานัง โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร     ซึ่งภูเขาแห่งนี้มีทั้งรีสอร์ท โรงแรม จุดไฮไลต์ของที่นี่คือ การนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบน ทั้งนี้กระเช้าแห่งบานาฮิลล์ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม รวมทั้งสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค  (Ba Na Hills Fantasy Park) คือ สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลายๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D  บ้านผีสิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน

กลางวัน        รับประทานอาหารที่บานาฮิลล์ (4) บริการท่านด้วยเมนูเลิศรสสไตล์เวียดนาม จากนั้นเดินทางสู่เมืองเว้ระหว่างทางนำท่านชม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อไผ่ 90% ด้วยสรรพคุณของเยื่อไผ่จะช่วยกำจัดไรฝุ่นเหมาะสำหรับท่านที่เป็นภูมิแพ้หรือป้องกันการเกิดภูมิแพ้ ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในรูปแบบ หมอน แปรงสีฟัน ผ้าพันคอ เสื้อผ้าสำหรับทุกเพศทุกวัย นำท่านไปเยี่ยมชมร้านตัดชุดประจำชาติ อ๋าวหย่าย   ซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซิ้อผ้าสวยๆหลากสีหลายลาย และสามารถสั่งตัดให้เสร็จได้ภายใน1วันบริการจัดส่งที่โรงแรม เพื่อให้ท่านได้สวมชุดใส่เดินเล่น ถ่ายรูปรอบเมืองในวันรุ่งขึ้นได้ ต่อด้วยนำท่านเลือกซื้อพลอยธรรมชาติแท้ สีสันสดใส สวยงาม พลอยเนื้อใสสะอาด

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร(5)

                    นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองเว้ Century Riverside Hue  หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม             เว้ – ล่องเรือมังกร – วัดเทียนมู่ – พระราชวังโบราณ – ตลาดดองบา

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม (6) นำคณะลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอมไปยัง วัดเทียนมู่ ชมบรรยากาศที่สวยงามเพื่อไหว้พระขอพร  ที่เจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่ยม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของ แม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ ที่แห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึก เนื่องมาจาก มีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราดน้ำมัน เผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทำลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ำหอม  นำท่านเข้าชม พระราชวังโบราณ หรือ นครจักรพรรดิ ( DAI NOI ) ที่มีกำแพงล้อมรอบ 3 ชั้น สร้างในปี ค.ศ. 1845 พระราชวังแห่งนี้สร้างตามความเชื่อแบบจีนโดยพระราชวังวังแห่งนี้จึงสร้างแบบพระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้ามของจีน และพาท่านชมพระราชบัลลังก์ที่ว่าราชการของกษัตริย์ ตลอดจนห้องทรงพระอักษร ที่ทำการขุนนางทั้งฝ่ายปกครองและกลาโหม ชม ศาลบรรพกษัตริย์ แห่งราชวงศ์เหงียน   แต่มาถูกทำลายเสียหายจากระเบิดไปอย่างมากในสมัยสงครามเวียดนาม เดินทางไปตามทางหลวงเลียบชายฝั่งตะวันออก

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน (7) นำท่านละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน

ค่ำ                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือจะเดินเล่นชมบรรยากาศคึกคักยามค่ำคืนของเมืองเว้

                   นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองเว้ Century Riverside Hue  หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่              เว้ – พระตำหนักอันกุงดิงห์  – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – กรุงเทพฯ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม (9) นำท่านชม   “ พระตำหนักอันกุงดิงห์ ”  เป็นอดีตที่ประทับของพระชนนีในพระจักรพรรดิองค์สุดท้ายซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชม  ท่านจะได้พบกับสถาปัตยกรรมที่มี ลวดลายปูนปั้นอ่อนช้อยราวกับพริ้วลมได้  รวมทั้งการประดับตกแต่งภายในอาคารที่งกับWallpaper แบบแฮนด์เมดที่รังสรรค์ลวดลายด้วยดอกกุหลาบนานาพันธ์ ให้ล้อไปกับสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่เลียนแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ นำท่านชมร้านของฝาก Specialities of Hue เลือกซื้ออาหารพื้นเมือง อาทิ ขนมเหนียว ขนมกรอบ ขิงอบแห้งปรุงรส เหล้าหมิงหมาง สมุนไพรบำรุงกำลังที่มีสรรพคุณ 108

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน (10) นำท่านชม สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh) ซึ่งเป็นสุสานที่องค์จักรพรรดิองค์ที่ 12 สร้างขึ้นและถือว่าเป็นสุสานที่งดงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่มีลวดลายอ่อนช้อย ผสมผสานกับความงามของภาพตกแต่งผนังด้วยกระเบื้องสี ซึ่งเป็นศิลปะของชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่ได้รับการตกทอดมานับพันปี และภาพเขียนอันวิจิตรบรรจงที่ฝ้าเพดานที่ศิลปินบรรจงใช้พู่กันวาดด้วยเท้า

16.00 น.                 นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Phu Bai International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

18.40 น.                  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ V9 933

 20.15 น.                  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ