บริษัท อิมเมจ เอดดูเทนเม้นท์ แอนด์ แทรเวล จำกัด

ชื่อทะเบียนการค้า(ภาษาอังกฤษ)    
Image Edutainment & Travel Co., Ltd.

ชื่อทะเบียนการค้า(ภาษาไทย)  
บริษัท อิมเมจ เอดดูเทนเม้นท์ แอนด์ แทรเวล จำกัด

สถานที่ตั้ง  
เลขที่ 43 ซอยลาดพร้าว 63 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์พื้นฐาน    
0 – 2933 – 0043

โทรศัพท์เคลื่อนที่  
088-2624419, 092-6419459,088-8798995 (แผนกการศึกษา)

โทรสาร
0 – 2933 – 0043

อีเมล์    
image.edutravel@gmail.com

เว็บไซด์        
www. image-edutravel.com

ประเภทธุรกิจ

ดำเนินการจัดทัวร์ท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ ทั้งใน – ต่างประเทศ

ดำเนินการศึกษาดูงาน ในประเทศ – ต่างประเทศ

ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา และอบรมหลักสูตรต่างๆ

ดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ดำเนินการรับจองตั๋วรถบัส และตั๋วเครื่องบิน

 

ผลงานสร้างผลงาน
ปี พ.ศ. 2556     

– ธนาคารออมสิน สาขา สุขสวัสดิ์

 – บริษัท แองเจิลสตาร์ แทรเวล จำกัด

 – บริษัท รีเจนซี่ แทรเวล แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 – ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดยโสธร

 – บริษัท ไดอิชิแพ็คเก็ตจิ้ง จำกัด

– บริษัท มายเดีย ดีไซด์ ไดเรคชั่น จำกัด

– คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวะนครปฐม

 – บริษัท วายเคเค(ประเทศไทย) จำกัด

  ร่วมกับ บริษัท ทูเกจเตอฮอลิเดย์ จำกัด

 

ปี พ.ศ. 2557 

– สาขาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

– โรงเรียนราชวินิต มัธยม

– หจก. ดีจริงมอเตอร์

– คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต

– กรมทหารช่างฝีมือ

– บริษัท รีเจนซี่ แทรเวล แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

– บริษัท อิมิโก้ บาย ซี พี เอน แทรเวล จำกัด

– บริษัท ไทยบูติคโฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ จำกัด (Arize Hotel)

 

ปี พ.ศ. 2558    

– คณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรังสิต

– โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

– ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก จังหวัดชัยภูมิ

 – บริษัท รีเจนซี่ แทรเวล แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

– คณะทันตแพทย์ จังหวัดภูเก็ต

– โครงการ Cultural Tourism Management in ASEAN มหาวิทยาศิลปกร

– โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

– สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

– กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร จังหวัดเชียงใหม่

– บริษัท ไดอิชิแพ็คเก็ตจิ้ง จำกัด

– สาขาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– บริษัท ไทยบูติคโฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ จำกัด (Arize Hotel)

– บริษัท รีเจนซี่ แทรเวล แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด